Tel: 094-962-2649 K.นก
☎Tel: 097-256-2989 K.เบนซ์
สายด่วน 8.00-19.00น.

Thesunservice17

@thesunservice

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เช่าเก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าผูกโบว์

ให้เช่าเก้าอี้ เช่าเก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าผูกโบว์
#เช่าเก้าอี้ #ให้เช่าเก้าอี้ #เช่าเก้าอี้พลาสติก#ให้เช่าเก้าอี้พลาสติก
#เก้าอี้พลาสติกขาว #เช่าเก้าอี้พลาสติกขาว #ให้เช่าเก้าอี้พลาสติกขาว
#เก้าอี้คลุมผ้า #เช่าเก้าอี้คลุมผ้า #ให้เช่าเก้าอี้คลุมผ้า
#เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้า #เช่าเก้าอี้พลาสติกคลุมผ้า #ให้เช่าเก้าอี้พลาสติกคลุมผ้า
#เก้าอี้ผูกโบว์ #เช่าเก้าอี้ผูกโบว์ #ให้เช่าเก้าอี้ผูกโบว์

เช่าเก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าผูกโบว์

เช่า 1 วันตัวละ 40 บาท
เช่า 100 ตัวขึ้นไปตัวละ 35 บาท
-โบว์สีทอง
-โบว์สีแดง
-โบว์สีฟ้า
-โบว์สีเขียว
-โบว์สีชมพู
-โบว์สีน้ำเงินClick หมวดเช่าเก้าอี้
Click ย้อนกลับหน้าแรก
Click รีวิวงานติดตั้ง

TOP