Tel: 094-962-2649 K.นก
☎Tel: 097-256-2989 K.เบนซ์
สายด่วน 8.00-19.00น.

Thesunservice17

@thesunservice

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เช่าชุดโต๊ะหมู่บูชา

ให้เช่าชุดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมอุปกรณ์
#โต๊ะหมุ่ #เช่าโต๊ะหมู่ #ให้เช่าโต๊ะหมู่ #โต๊ะหมู่เช่า #ชุดโต๊ะหมู่ #เช่าชุดโต๊ะหมู่ #ให้เช่าชุดโต๊ะหมู่
#โต๊ะหมู่บูชา #เช่าโต๊ะหมู่บูชา #ให้เช่าโต๊ะหมู่บูชา #ชุดโต๊ะหมู่บูชา #เช่าชุดโต๊ะหมู่บูชา #ให้เช่าชุดโต๊ะหมู่บูชา

เช่าชุดโต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่ 7(ขาวทอง) เช่า 1 วันชุดละ 1,500 บาท
โต๊ะหมู่ 9(แดงทอง) เช่า 1 วันชุดละ 2,000 บาท

รายละเอียด

-แจกัน
-คันน้ำมันต์
-พาน
-กระโถน
-เชิงเทียน

กลับสู่หน้าหลัก
เช่าชุดอาสนะ เช่าโต๊ะหมู่บูชา
Click รีวิวงานติดตั้ง

TOP