เช่าโต๊ะเก้าอี้

เช่าโต๊ะเก้าอี้

ให้เช่าโต๊ะเก้าอี้ ชุดโต๊ะเก้าอี้จัดงาน ชุดโต๊ะเก้าอี้จัดงานอีเว้นท์

บริการให้เช่าอุปกรณ์จัดงาน เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้
ชุดโต๊ะจีน ชุดโต๊ะเก้าอี้ long table เช่าชุดโต๊ะเก้าอี้เจรจา

เช่าชุดโต๊ะจีน 10 ที่นั่ง

1) ชุดโต๊ะจีน 1.2m + เก้าอี้พลาสติกขาวไม่คลุมผ้า 10 ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 300 บาท

2) ชุดโต๊ะจีน 1.2m + เก้าอี้พลาสติกขาวคลุมผ้าขาว 10 ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 350 บาท

3) ชุดโต๊ะจีน 1.2m + เก้าอี้พลาสติกขาวคลุมผ้าขาวผูกโบว์ 10 ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 450 บาท

4) ชุดโต๊ะจีน 1.5m + เก้าอี้บุนวมคลุมผ้าขาว 10 ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 650 บาท

5) ชุดโต๊ะจีน 1.5m + เก้าอี้บุนวมคลุมผ้าขาวผูกโบว์ทอง 10 ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 800 บาท

6) ชุดโต๊ะจีน 1.5m + เก้าอี้บุนวมvvipคลุมผ้าขาว(ตึง) 10 ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 850 บาท

7) ชุดโต๊ะจีน 1.5m + เก้าอี้บุนวมvvipคลุมผ้าขาว(ตึง)ผูกโบว์ทอง 10 ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 850 บาท

8) ชุดโต๊ะจีน 1.5m + เก้าอี้ชิวารีขาว(พร้อมเบาะรองนั่ง) 10 ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 1,400 บาท

9) ชุดโต๊ะจีน 1.5m + เก้าอี้ชิวารีทอง(พร้อมเบาะรองนั่ง) 10 ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 1,400 บาท

10) ชุดโต๊ะจีน 1.5m + เก้าอี้ชิวารีโรสโกลพนักกลม(พร้อมเบาะรองนั่ง) 10 ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 1,400 บาท

11) ชุดโต๊ะจีน 1.5m + เก้าอี้ชิวารีคริสตัลใส(พร้อมเบาะรองนั่ง) 10 ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 1,600 บาท

11) ชุดโต๊ะจีน 1.5m + เก้าอี้ชิวารีไม้ครอสแบล็ค(พร้อมเบาะรองนั่ง) 10 ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 1,600 บาท

เช่าชุด long table 6 ที่นั่ง

1) ชุดโต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าขาว 1.8×0.75m + เก้าอี้ชิวารีขาว(พร้อมเบาะรองนั่ง) 6ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 980 บาท

2) ชุดโต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าขาว 1.8×0.75m + เก้าอี้ชิวารีทอง(พร้อมเบาะรองนั่ง) 6ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 980 บาท

3) ชุดโต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าขาว 1.8×0.75m + เก้าอี้ชิวารีโรสโกลพนักพิงกลม(พร้อมเบาะรองนั่ง) 6ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 980 บาท

4) ชุดโต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าขาว 1.8×0.75m + เก้าอี้ชิวารีคริสตัลใส(พร้อมเบาะรองนั่ง) 6ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 1,100 บาท

5) ชุดโต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าขาว 1.8×0.75m + เก้าอี้ไม้ครอสแบล็ค(พร้อมเบาะรองนั่ง) 6ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 1,100 บาท

เช่าชุดโต๊ะกระจกเจรจา 3 ที่นั่ง

1) ชุดโต๊ะกระจก + เก้าอี้ชิวารีขาว / เก้าอี้ชิวารีทอง / เก้าอี้โรสโกล (พร้อมเบาะรองนั่ง) 3 ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 700 บาท

2) ชุดโต๊ะกระจก + เก้าอี้ชิวารีคริสตัลใส (พร้อมเบาะรองนั่ง) 3 ที่นั่ง

เช่า 1 วันชุดละ 700 บาท

เรามีบริการติดตั้งก่อนล่วงหน้าวันใช้งาน 1 วัน คิดการใช้งานตามวันที่ใช้จริงเท่านั้น
เพื่อให้ลูกค้าได้จัดเตรียมงานก่อนวันงานจะมาถึง

ติดต่อสอบถาม คุณนก 094-962-2649
Line : @thesunservice (มี@ด้านหน้า)
Email : thesun.service.event@gmail.com

Showing 1–9 of 17 results

TOP